Distributionsförseningar i Jämtland torsdag 25 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i området Mattmar-Hallen till 10:00.