Distributionsförseningar i Jämtland tisdag 16 april

Idag är tidningsdistributionen försenad i Östersund. Utdelningen pågår fram till klockan 9:00.