Distributionsförseningar i Jämtland måndag 6/5.

Idag har vi förseningar i följande områden ;

BrunfloPilgrimstad till klockan 07.45