Distributionsförseningar i Jämtland måndag 4 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Mattmar till klockan 8:00

Frösön till klockan 10:00