Distributionsförseningar i Jämtland idag tisdagen den 24 mars 2020

Idag är det sent i:

Östersund, Blomängen – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00

Ocke, Mattmar – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00