Distributionsförseningar i Jämtland idag onsdagen den 4 mars 2020

Idag är det sent i:

Brunflo, Pilgrimstad – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00