Distributionsförseningar i Jämtland idag fredagen den 14 februari 2020

Idag är det förseningar i Östersund – Utdelningen beräknas vara klar till senast klockan 09.00