Distributionsförseningar i Jämtland i dag måndagen den 17 februari 2020

Idag är det förseningar i Östersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00