Distributionsförseningar 19 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Östersund: 09:00