Distributionsförseningar 18 januari Östersund

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Orrviken: 09:00

Åre-Duved: 09:00