Distributionsförsening

Idag har vi förseningar i Östersund till klockan 08.00.

I Bräcke fick vi för få antal Länstidningar att dela ut, dessa kommer att delas ut i morgon.