Distributionsförsening lördag 6 april i Östersund

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Karlslund, Solliden, Marielund och Östra Odensala fram till klockan 09:00.