Distributionsförsening i Östersund idag tisdagen den 7 januari 2020

Idag är det förseningar på följande distrikt i Östersund.

Fagerbacken, Krondikesvägen, Norra och Södra Torlandsgatan, Odensalagatan, Tegelbruksvägen, Tottängegatan, Övre Katrinelundsvägen

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30