Distributionsförsening i Östersund fredag 12 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Östersund till 08:00