Försening på grund av väder

På grund av oplogade vägar/trottoarer så är tidningsutdelningen försenad i karlsdal området. Den beräknade sluttiden är 16:00.