Vilka utgivningsdagar har VLT Stadsliv?

VLT Stadsliv delas ut en gång i månaden på torsdagar.
Utgivning 2021: 25 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, sommaruppehåll juli, 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december.

Vill du boka en annons är bokningsstoppet kl 12 på fredagen 1,5 vecka innan. Exempel bokningsstopp för införande den 25 februari är fredag 12 februari kl 12.