Ändrat pris på familjeannonser för prenumeranter

Det här gäller från 16 december 2019:

På VLT ändras prenumerantpriset på ”Fira och uppmärksamma” från gratis till från 50 kr vilket innebär att prenumeranter betalar halva priset.

Annonsera i VLT