Villkor 31 mars

Dessa särskilda villkor gäller från 2023-03-31

Bonnier News Local

Uppsägningstider – uppsägning av tillsvidareprenumeration

Du behöver avsluta ett tillsvidareabonnemang/-prenumeration minst två helgfria arbetsdagar innan innevarande betalningsperiod löper ut (betalningsperioden är beroende av i vilka intervaller du betalar för din Tjänst ex.vis månatligen, kvartalsvis, årsvis). Om du har valt att betala med autogiro behöver du anmäla din uppsägning till oss minst tre (3) veckor före nästa planerade transaktion.

Förlängning av tidsbestämd prenumeration

Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundcenter senast en vecka före den tidsbestämda periodens slut.

Betalningsrutiner – förskottsbetalning

Betalning av Tjänsterna ska göras i förskott. Vid betalning med pappersfaktura debiteras en fakturaavgift om 49 kronor.

Utebliven leverans av tidning

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom sju (7) dagar för att ha rätt till ersättning, det gör du enklast på dina sidor.

Permanent och tillfällig adressändring samt uppehåll

En tillfällig adressändring måste vara minst två dagar lång och ska begäras minst två helgfria vardagar innan. Tillfälligt uppehåll kan endast göras i abonnemang/prenumeration som innehåller papperstidning. Tillfällig adressändring kan inte göras till adress som innebär utbärning med Postnord. Detta framgår vid beställning av tillfällig adressändring.  

Uppehåll medges inte på Tjänster med enbart digitalt innehåll. Ett Uppehåll behöver vara minst fyra dagar och högst 90 dagar långt. Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i ditt abonnemang.

Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de trettio första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande abonnemang/prenumerationsperiod.

Undantag från ovan gäller vid uppehåll (gäller endast prenumeration innehållande en papperstidning) på prenumeration med kortare löptid än sex månader och till annat pris än ordinarie. För sådan prenumeration utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet, d v s någon förlängning av Tjänsten sker inte.

Leverans till utlandet

Vi levererar inte våra papperstidningar till adresser utanför Sverige.

Företagsprenumerationer

För det fall du tecknar en företagsprenumeration, ingår upp till 6 konton eller enligt särskild överenskommelse. Som företagskund har du inte rätt till rabatt på privatannonser eller möjlighet att ta del av alla e-tidningar.