Ändrade utgivningsdagar under jul och nyår

Tidningen Härjedalen kommer normalt ut varje onsdag.

Men under jul- och nyårshelgerna flyttas utgivningen.

Under julveckan kommer tidningen ut redan måndag 23 december.

Och nyårsveckan kommer tidningen ut torsdag 2 januari.

God Jul och Gott Nytt År!