Jag har installerat om Android-appen - varför fungerar det ändå inte?

Några Android-användare har rapporterat problem efter att de installerat om e-tidningsappen.

Det kan bero på att gammal data i vissa fall finns kvar även efter en ominstallation. Då kan du behöva gå in i enhetens inställningar och rensa bort all gammal data som appen lagrat.

Du kan oftast lösa problemet själv genom att följa dessa steg. (Bilderna visar hur det ser ut i en Samsung Galaxy Tab med Android 8.1.  Det kan se annorlunda ut i andra enheter och Android-versioner)

Steg 1. Radera appen genom att trycka på app-ikonen och trycka på ”Avinstallera”

Steg 2. Gå in i Google Play och ladda hem appen på nytt.

Steg 3. Öppna inte appen, utan öppna i stället Inställningar. Gå till Appar och sök upp appens namn

Steg 4. Tryck på ”Lagring”

Steg 5. Tryck på ”Rensa data” och ”Töm cache”

 

Steg 6. Starta nu appen på nytt från hemskärmen.  Du kommer att ledas igenom introduktionsbilder och behöver mata in ditt användarnamn och lösenord.

Bra att veta om att radera appar i Android:

Du kan radera en app från din Android-enhet på två olika sätt.

Metod 1:  Tryck på app-ikonen och välj ”Avinstallera”.  Appen tas bort, men mycket av appens data behålls i enheten.  (se bilden i steg 1 ovan)

Metod 2: Gå in i enhetens inställningar, leta upp appen och välj ”Avinstallera”. Appens tas bort, och data raderas från enheten. (se bilden vid steg  4 ovan).

Båda metoderna kan i vissa fall lämna kvar appdata i enheten som kan ”störa” efter en ominstallation. För att få en helt ren app bör du manuellt rensa alla appdata efter en ominstallation enligt beskrivningen ovan.

Fungerar det ändå inte?

Skicka in en felrapport eller kontakta kundservice.