Viktig information om din prenumeration

Från och med den 1 mars 2023 förändras antalet utgivningsdagar för Tidningen Ångermanland som papperstidning och e-tidning. Nedan får du svar på vanliga frågor om vad det  betyder för dig som kund. 

Varför görs den här förändringen?
Ökade kostnader för papper, el och bränsle gör att det blir allt dyrare för oss att trycka och dela ut papperstidningar. Med den här förändringen kan vi behålla våra redaktionella resurser och erbjuda dig en fortsatt stark lokalbevakning. Du får ta del av lika mycket journalistik som tidigare, men fördelat på tre dagar i stället för sex.

Vilka blir de nya utgivningsdagarna?
Som papperstidningar kommer Tidningen Ångermanland att komma ut tisdag, torsdag, lördag och som e-tidning tisdag, torsdag, lördag och söndag. Förändringen gäller från och med den 1 mars. På tidningenangermanland.se och i appen kan du som vanligt ta del av lokala nyheter dygnet runt, veckans alla dagar.

Vad händer med Helgpaketet?
Helgpaketet utgår i samband med förändringen och kunderna flyttas till en prenumeration på Digital Premium. Mer information om detta skickas direkt till de kunder som berörs.

Hur påverkas prenumerationspriset?
I samband med förändringen sänks priset för prenumerationspaketet Total. Din prenumeration kostar från och med 1 mars 398 kr/mån. Våra digitala paket behåller samma pris som tidigare.

Vad händer med de pengar jag redan har betalat in (via faktura) nu när priset sänks?
Om du har prenumerationspaketet Total och har betalat i förskott med faktura kommer du att få din prenumeration förlängd. Kompensationen sker automatiskt för dig som har gjort en betalning som sträcker sig in i mars eller längre.

Hur påverkas jag som betalar med autogiro nu när priset sänks?
Om du har prenumerationspaketet Total och betalar med autogiro, dras det nya priset från och med februari, eftersom du betalar din prenumeration i förskott.