Bonnier News Local - Kundservice
Meny

Tävlingsregler

Arrangören av denna tävling är Bonnier News Local AB. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor.

• För att delta i tävlingen ska du vara arton (18) år eller äldre.
• Om tävlingen innehåller ett moment där du skickar in bilder till oss måste bilden vara din egen och du måste själv ha tagit den, alternativt ska du ha ett godkännande från fotografen att du får delta med bilden. Bilden får inte bryta mot reglerna om upphovsrätt.
• Vi förbehåller oss rätten att inte publicera bidrag som kan verka stötande eller misstänks bryta mot upphovsrätt.
• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Maximalt en vinst per tävlande.
• Anställda inom Bonnier News Local AB, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i Bonnier News Local ABs tävlingar.
• Bonnier News Local AB är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Bonnier News Local ABs rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till Bonnier News Local AB, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
• Genom att delta i tävlingen godkänner du att Bonnier News Local AB använder dina kontaktuppgifter enligt ovan (och att ditt namn och tävlingsbidrag används i marknadsföring i samband med tävlingen).
• Urval till finalomgångar och det slutliga resultatet går inte att överklaga.
• Om Bonnier News Local AB inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.
• Bonnier News Local AB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).
• Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning.
• Den tävlandes namn, bild eller röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i våra produkter eller i annan annonsering för Bonnier News Local AB. Genom att delta i tävlingen godkänner du denna användning och medverkan.
• Bonnier News Local AB ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Bonnier News Local AB inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Bonnier News Local AB:s tjänster.