Ingen utdelning av Sydsvenskan i Staffanstorp-området

Hej!

Sydsvenska Dagbladet kommer inte kunna delas ut till området i Staffanstorp pga tekniska problem.
Utdelningen 30 november uteblir helt. Den 1 december förväntas utdelningen fortlöpa som vanligt.