Nu förbättrar vi vår distribution!

Smålands-Tidningen och Tranås Tidning får ändrade utgivningsdagar.
Tidningen som idag ges ut tisdagar, torsdagar och lördagar kommer att ges ut måndagar, onsdagar och fredagar med start 10 april. Detta gäller både pappers- och e-tidningen. Tidningens innehåll förändras inte. 

Postnord: För dig som får tidningen levererad av Postnord innebär det precis som vanligt att tidningen varannan vecka levereras på utgivningsdagen och varannan vecka med fördröjning. Med samtliga utgivningsdagar på vardagar kommer du nu att få fler tidningar levererade på den faktiska utgivningsdagen, utan fördröjning.

När tidningsdistributörerna nu får nya distrikt att dela ut i vore vi mycket tacksamma om du som prenumerant ser över din brevlåda så att den är tydligt uppmärkt med för-, efternamn och adress. Detta för att distributörerna ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra ett bra jobb.


Varför görs den här förändringen?
Förändringen innebär en mer hållbar distribution då vi får möjlighet att dela på lokaler, bilar och cyklar med andra lokala och rikstäckande tidningar samt att det ger möjlighet till heltidsanställningar för våra bud som tidigare jobbat tre dagar i veckan. Det kommer att ge en positiv effekt både på för distributörerna, möjligheten för buden att leva på sin lön och en positiv effekt på klimatet.


När sker förändringen?
10 april 2024 är det första datumet som tidningen levereras på en onsdag. Den veckan kommer tidningen att ges ut tisdag (9/4), onsdag (10/4) och fredag (12/4) och därefter delas tidningen ut på måndagar, onsdagar och fredagar.