Distributionsförseningar i Gästrikland idag fredagen den 14 februari 2020

Idag är det förseningar i:

Gävle, Valbo – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00