Vad är taltidningen?

Taltidningen är en lätthanterlig service som ger dig tillgång till hela papperstidningens innehåll. Du bläddrar enkelt mellan olika avdelningar, precis som i papperstidningen, från exempelvis nyheter, kultur till sport. Du lyssnar på taltidningen i en taltidningsspelare som ingår i din prenumeration av taltidningen eller med hjälp av en app i din mobil, surfplatta eller via datorn.

Mer information om taltidningen hittar du på Myndigheten för tillgängliga medier.

Här kan du läsa och skriva ut ett informationsblad om taltidningen.

Beställa taltidningen