Jag har fått dubletter. Vad ska jag göra?

Om du har fått dubbla tidningar behöver du kontakta kundservice och meddela detta.