Kan jag göra ett uppehåll i min prenumeration?

Det går att göra uppehåll på en tidningsprenumeration eller en taltidningsprenumeration, men inte på en e-tidningsprenumeration.

Uppehållet måste vara minst 4 dagar och max 3 månader långt.

Om uppehållet är längre än 30 dagar förlängs din prenumeration med de dagar som överstiger de 30 första. Exempel: Har du ett uppehåll på 31 dagar flyttas din prenumeration fram med en dag.
Du kan göra ditt uppehåll själv genom att logga in och ange start och slutdatum.

Slutdatumet avser den sista dag som tidningen inte delas ut. Från och med följande dag (dagen efter angivet slutdatum) kommer tidningen att delas ut som vanligt.

Tänk på att anmäla ditt uppehåll i god tid. Om du är sent ute och till exempel anmäler samma dag kan det dröja några dagar innan informationen hinner ut till våra distributörer.

Det samma gäller slutdatumet. Du kan ändra slutdatumet när du vill, men inte på själva slutdagen. Om du kommer på i sista stund att du behöver förlänga ditt uppehåll måste du i så fall lägga till ett nytt uppehåll.

Vid uppehåll på prenumeration med kortare löptid än sex månader och till annat pris än ordinarie utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet. Uppehåll på prenumeration som betalas via autogiro krediteras från och med åttonde dagen på uppehållet. Se även villkoren.

Du kan läsa e-tidningen under tiden du har ett uppehåll i utdelningen av papperstidning.

Om du behöver hjälp kan du kontakta kundservice. Tryck på Kontakta oss och välj ärende ”Övriga prenumerationsärenden”  i kontaktformuläret. Du kan också ringa under våra öppettider.

Sökord: avbrott, paus, vill inte ha min tidning, stoppa