Information till dig som prenumererar på Skånska Dagbladet

Varför får jag brev från Bonnier News AB?
Bonnier News är ett mediebolag som bland annat Skånska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri och ett 40-tal dagstidningar är en del av. Från den 14 januari 2022 tar Bonnier News AB över kundrelationerna från Skånska Dagbladet. Det innebär att t. ex. fakturor och/eller administrativ kommunikation får Bonnier News AB som avsändare. 

Kommer min prenumeration att påverkas?
Nej, inte när det gäller tillgången till din tidning/produkt. Däremot tar Bonnier News AB över ansvaret för din kundrelation. Det vill säga att ditt prenumerationsavtal samt alla rättigheter och skyldigheter du har som kund övertas av Bonnier News AB från den 14 januari 2022 istället för att vara kvar hos Tidningsbärarna KB.

Kan jag betala till samma bankgiro/bankkonto/autogiro eller Klarna som tidigare?
Ja, absolut – skillnaden är att det kommer att stå “Bonnier News AB” som betalningsmottagare men bankgironummer, autogiro etc. är desamma som tidigare. Du behöver inte göra något för att din betalning ska fortsätta att fungera precis som tidigare.
Observera att det kan dröja  till 14 januari 2022 innan du ser namnändringen till “Bonnier News AB – Skånska Dagbladet” i din internetbank. På vissa kontoutdrag skrivs enbart sju tecken ut vilket gör att namnet som syns blir “Bonnier”. Bonnier News AB är ändå betalningsmottagare.

Hur byter jag betalsätt till autogiro?
För att byta betalsätt till autogiro kan du fylla i medgivande direkt via din internetbank eller kontakta kundservice. Om du får en faktura efter att du bytt betalsätt så ska denna betalas och autogirodragning sker först nästkommande månad.

Tar ni ut en fakturaavgift?
Ja, betalning med pappersfaktura debiteras från och med den 1 mars en avgift på 49 kronor. Betalning via autogiro eller e-faktura är däremot kostnadsfritt.

Vad händer om jag betalar in prenumerationsavgiften på en gammal avi?
Du behöver inte göra någonting – vi ser till att din betalning hamnar rätt.

Kan jag använda samma telefonnummer och mejladress för att nå kundservice?
Ja, du kan som vanligt kontakta kundservice här.

Om jag som privatkund önskar utnyttja ångerrätten – vem vänder jag mig till då?
Du vänder dig till respektive varumärkes kundservice, skillnaden är att Bonnier News AB står som avtalspart i prenumerationsvillkoren. Vänligen kontakta kundservice här.

Hur kommer behandlingen av mina personuppgifter att påverkas?
Från och med 14 januari kommer Bonnier News AB att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  Det innebär att det är Bonnier News AB du vänder dig till om du har frågor eller ärenden du vill ha hjälp med. Liksom tidigare kommer dina personuppgifter att behandlas för att tillhandahålla din tidning. Du kommer fortsatt få de nyhetsbrev som du prenumererar på och vi kan också komma att kontakta dig med erbjudanden om du inte har motsatt dig detta. Mer information om hur Bonnier News AB behandlar personuppgifter hittar du här.

Hur gör jag för att avregistrera mig från marknadsföringsutskick från Bonnier News AB?
Önskar du avregistrera dig från marknadsföringsutskick görs detta via privacy.bonniernews.se/hantering-av-epostutskick. Begäran om radering av dina personuppgifter görs via privacy.bonniernews.se/news/delete-request. Vid övriga frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med Bonnier News dataskyddsombud, vänligen skicka ett mejl till dataskydd.bnlo@bonniernews.se.