Sen utdelning av SKLT

Inatt Torsdag den 3:e Januari så har vi sen distribution av SKLT i Varnhem och Eggby.