Sen utdelning av SKL i Skara gamlastaden

Inatt måndag den 21:1 mars har vi sen utdelning av SKL i Skara gamlastaden.

Utdelning beräknas klart kl 08:30