Tidningsdistributionen är försenad i Västmanland

Idag är tidningsdistributionen försenad i Västerås, områdena Råby och Vetterstorp till klockan 07.30. Hammarby/Oxbacken, Skälby/Bäckby och Barkarö till klockan 08.00. Hallstahammar, Kolbäck till klockan 09.00 samt områdena Mamre/Åkra till klockan 11.00 och Sörbäck /Ransta i Sala till klockan 10.00.