Stora förseningar pga väderförhållandena

Västerfärnebo och Möklinta och centrala Sala delas under dagen

Tärnsjö delas under dagen