Förseningar i centrala Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad i centrala Sala till 13:00