Försening på grund av väder

På grund av oplogade vägar/trottoarer så är tidningsutdelningen sen. Beräknad sluttid är 12:00.