Distributionsförseningar Västmanland tisdag 2 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i:

Heby till klockan 10.00.