Distributionsförseningar Västmanland 28 januari

Idag är tidningsutdelningen försenad i Västmanland på följande orter och områden:

Västerås: 

Kristiansborg, Aroslund, Kyrkbacken, Råby, Väster, Brandthovda, och Horndal till klockan 08.00.

Malmaberg till klockan 13.30.

Sala:

Fiskartorget och Väsby till klockan 09.00.

Dalhem till klockan 09.30.

Josefsdal, Skuggan till klockan 11.00.

Heby till klockan 09.00.

Arboga:

Sturestaden och Söder till klockan 11.00.

Köping: 

Kolsva till klockan 09.00.

Fagersta till klockan 10.00.

Skinnskatteberg och Riddarhyttan till klockan 07.30