Distributionsförseningar tisdag 181106

Idag har vi förseningar i följande områden i Sala ;

Möklinta, Broddbo och Muren till klockan 08.00

Vi har även en försening i Heby, område ;

Tärnsjö till klockan 08.00