Distributionsförseningar i Västmanland, tisdag 26 februari.

Idag är vi försenade i hela Västmanland på grund av en försening från tryckeriet, tidningarna beräknas vara utdelade på de flesta områden till klockan 07.00.

Följande områden är försenade till klockan 08.00

Östra Malmaberg, Klockartorpet och Hemdal

Sala

Kungsängen och Turbo till klockan 08.00