Distributionsförseningar i Västmanland onsdag 6 februari

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande orter och områden:

Västerås

Område Norra Gryta till klockan 14:00

Köping

Område Nyckelberget pågår tidningsutdelningen till klockan 14:00.