Distributionsförseningar i Västmanland onsdag 20 februari

Idag har vi generella förseningar med utdelningen i Sala, Heby och Tärnsjö till klockan 08.00. Vi har även förseningar i Sala i områdena Salbohed/ Väster Färnebo till klockan 08.30, Saladamm/ Möklinta till klockan 09.30 samt Ransta till klockan 11.00.