Distributionsförseningar i Västmanland, måndag 20/5.

Idag har vi förseningar i följande områden ;

Västerås

Narvavägen till klockan 07.30.