Distributionsförseningar i Västmanland måndag 19 augusti

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Sala

Sörbäck och Boda fram till klockan 7:30

Centrum fram till klockan 8:00