Distributionsförseningar i Västmanland, måndag 12/8.

Idag har vi förseningar i följande orter och områden ;

Sala :

Salbohed, Västerfärnebo till klockan 07.30

Sätra Brunn till klockan 08.00