Distributionsförseningar i Västmanland idag onsdagen den 4 mars 2020

Idag är det sent i:

Västerås – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15

Sala – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15

Köping – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00

Fagersta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00