Distributionsförseningar i Västmanland idag fredagen den 3 januari 2020

Idag är det förseningar på följande orter:

Västerås – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00

Sala – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 12.00

Fagersta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30