Distributionsförseningar i Västmanland idag fredagen den 20 september 2019

Distributionsförseningar i Sala idag fredagen den 20 september.

Område som berörs:

Tärnsjö, beräknas vara klart till klockan 9.00