Distributionsförseningar i Västmanland idag fredagen den 13 mars 2020

Idag är det sent i:

Västerås – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Sala – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15

Heby – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00

Fagersta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15

Skinnskatteberg – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15