Distributionsförseningar i Västmanland fredag 8 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden i Västmanland:

Sala

Kungsängen och Mamre fram till klockan 9:00

Dalhem fram till klockan 10:00

I centrala Sala pågår tidningsutdelningen fram till klockan 12:00

Köping

På samtliga distrikt i Köping pågår tidningsutdelningen till klockan 7:30

På distrikten Nyckelberget och Norra Östanås pågår tidningsutdelningen till klockan 11:00

Arboga

På samtliga distrikt pågår tidningsutdelningen fram till klockan 7:30