Distributionsförseningar i Västmanland fredag 5 april

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Västerås

Rudbecksgatan, Karlsgatan och Torget fram till klockan 8:00

Sala

Emaus, Ängshagen, Kungsängen, Mamre, Sörbäck, Boda, Sätrabrunn, Salbohed, Västerfärnebo, Saladamm och Möklinta fram till klockan 8:00